Kurs opiekuna osób starszych
 
 Kurs dedykowany jest dla osób związanych z opieką
 nad osobami starszymi, mający na celu pogłębienie  wiedzy i umiejętności  w zakresie pielęgnacji,
 zdrowia i aktywizacji osób starszych.

Czas trwania: 16 h
cena 29,99 zł

Każda zapracowana rodzina chciałaby powierzyć opiekę nad swoją mamą, tatą profesjonalnie przygotowanym do tego osobom. Celem kursu Bezpieczny opiekun osoby starszej jest zdobycie umiejętności praktycznych i wiedzy niezbędnej do pracy z osobami starszymi, a także podniesienie atrakcyjności zawodowej opiekuna w oczach rodziny. 
Kurs pozwala zrozumieć zachowania osób starszych, ich przyczyny oraz rozwinąć własne umiejętności komunikacji i negocjacji.

ADRESACI:  osoby opiekujące się osobami starszymi, chcące podnieść swoje kwalifikacje w zakresie pielęgnacji, zdrowia i aktywizacji osób starszych. 

CZAS TRWANIA: 40 godzin dydaktycznych 

CERTYFIKAT:  uczestnik otrzymuje certyfikat "BEZPIECZNY OPIEKUN OSÓB STARSZYCH" świadczący o uzyskaniu i uzupełnianiu wiedzy ogólnej i umiejętności zawodowych. 

TRYB KURSU: zajęcia w tygodniu (5 dni od poniedziałku do piątku po 8 godzin) lub weekendowy (3 weekendy – sobota-niedziela po 8 godzin). 


CENA: 399zł
 

 
Polska Rada Resuscytacji
Atest