Kurs Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym

Celem kursu jest zapewnienie osobom pracującym z małymi dziećmi wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawowania profesjonalnej opieki. W ramach kursu przeprowadzane są również zajęcia rozwijające kompetencje opiekuna.Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym i został zatwierdzony przez MPiPS. 

ADRESACI:  Osoby z wykształceniem minimum średnim, chcące zdobyć kwalifikacje zawodowe opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. 

CZAS TRWANIA: 280 godzin dydaktycznych (200 godzin zajęć teoretycznych + 80 godzin zajęć praktycznych). 

CERTYFIKAT:  każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie i uzyskuje kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, uprawniające do podjęcia pracy w żłobku lub klubie dzieciecym na stanowisku opiekuna dzieci do lat 3. 

TRYB KURSU:  zajęcia w tygodniu (od poniedziałku do piątku po 8 godzin) lub weekendowy (weekendy – sobota-niedziela po 8 godzin). 
Praktyka w żłobku samorządowym lub niepublicznym. (ustalana indywidualnie).  

CENA: 1399zł
Polska Rada Resuscytacji
Atest