Kurs Opiekuna Dziennego

Celem kursu jest zapewnienie osobom pracującym z małymi dziećmi wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawowania profesjonalnej opieki. W ramach kursu przeprowadzane są również zajęcia rozwijające kompetencje opiekuna. Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym i został zatwierdzony przez MPiPS. 

ADRESACI:  Osoby z wykształceniem minimum średnim, chcące zdobyć kwalifikacje zawodowe opiekuna dziennego. 

CZAS TRWANIA: 160 godzin dydaktycznych (130 godzin zajęć teoretycznych + 30 godzin zajęć praktycznych). 

CERTYFIKAT:  Uczestnik otrzymuje zaświadczenie i uzyskuje kwalifikacje opiekuna dziennego, uprawniające do sprawowania opieki nad maksymalnie pięciorgiem dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat trzech. 

TRYB KURSU:  zajęcia w tygodniu (od poniedziałku do piątku po 8 godzin) lub weekendowy (weekendy – sobota-niedziela po 8 godzin). 
Praktyka w żłobku samorządowym lub niepublicznym. (ustalana indywidualnie).  

CENA: 999zł
Polska Rada Resuscytacji
Atest