Asystent osoby niepełnosprawnej
  
        
NS Konsulting sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie mikro i małe  
        przedsiębiorstwa z branży usługowej – „biała i srebrna gospodarka”,
        posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa
        opolskiego oraz ich pracowników.

C


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

W ramach projektu zapewniamy:

•     wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów
•     doskonale wyposażone sale szkoleniowe
•     materiały szkoleniowe
•     zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
•     catering/poczęstunek podczas szkoleńADRESACI:

Mikro i małe przedsiębiorstwa z branży usługowej – „biała i srebrna gospodarka”, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa opolskiego oraz ich pracowników.CZAS TRWANIA:

56 godzin edukacyjnych 

PROGRAM:

W programie m.in.: resuscytacja krążeniowo-oddechowa zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji na symulatorze medycznym pacjenta, podstawowe zagadnienia dotyczące opieki na osobami niepełnosprawnymi, podstawy prawne wykonywania zawodu, rodzaje niepełnosprawności, aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawna, wspieranie w załatwianiu spraw urzędowych, prawa osób niepełnosprawnych, organizacja czasu wolnego osób niepełnosprawnych (rozpoznanie potrzeb i zainteresowań), przygotowanie posiłków, diagnoza potrzeb w zakresie rehabilitacji, usprawnienie podopiecznego w obrębie łóżka, mieszkania.

CERTYFIKAT:

Zewnętrzny egzamin certyfikujący Vocational Competence Certificate (VCC)
TRYB KURSU:

weekendowy lub w tygodniu


CENA:

Polska Rada Resuscytacji
Atest