Recertyfikacja KPP

  Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dedykowany
  dla zawodowej straży pożarnej i ochotniczej
  straży pożarnej.


Celem kursu jest przygotowanie członków jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. ADRESACI: 


- Państwowa Straż Pożarna
- Ochotnicza Straż Pożarna
- Zakładowa Straż Pożarna
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
- Policja
- Wojsko Polskie
- Straż Graniczna
- Straż Miejska 


CERTYFIKAT: 

Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje zaświadczenie i uzyskuje tytuł "RATOWNIKA". 


EGZAMIN TEORETYCZNY: 

Test 30 zadań testowych wybranych przez komisję, spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych. 

EGZAMIN PRAKTYCZNY: 

Dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy.


TRYB KURSU: 

dzienny, wieczorny i weekendowy 


CZAS TRWANIA:

16 godzin dydaktycznych.


 

prf