ALS
    
      Seminarium dla personelu medycznego chcącego
      poszerzyć wiedzę na temat postępowanie w trakcie
      wykonywania medycznych czynności ratunkowych.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, na podstawie art.12 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.Nr191,poz.1410

ADRESACI: 

Ratownicy Medyczni, Pielęgniarki Systemu 


CZAS TRWANIA: 

8 godzin edukacyjnych 


CERTYFIKAT: 

Za udział w warsztatach Ratownik Medyczny otrzymuje zaświadczenie i 8 punktów edukacyjnych 


TRYB KURSU: 

dowolny (weekendowy lub w tygodniu) 


CENA:

120zł

prf