Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy dedykowany dla wszystkich pracowników w zakładach pracy odpowiedzialnych
za udzielanie pierwszej pomocy w przypadku
wystąpienia zdarzenia.


Celem kursu jest przygotowanie wszystkich pracowników w zakładach pracy
do udzielania pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania
ich personelowi ratownictwa medycznego.ADRESACI:

Pracownicy zakładów pracy odpowiedzialni za udzielanie pierwszej pomocy.CERTYFIKAT: 

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy, 
świadczący o uzyskaniu i uzupełnianiu wiedzy ogólnej
i umiejętności w udzielaniu pomocy.


Firma otrzymuje certyfikat "Bezpieczna Firma" świadczący o przeszkoleniu
pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.TRYB KURSU:

dzienny, wieczorny i weekendowy 


CZAS TRWANIA: 

8 godzin dydaktycznych


CENA: 

Do ustalenia 

prf