Kurs obsługi
  punktu pierwszej pomocy

    Kurs obsługi punktu pierwszej pomocy dedykowany
    dla wszystkich pracowników w zakładach pracy
    wykonując czynności ratunkowe u osób 
    u których doszło do urazu.


Celem kursu jest przygotowanie wszystkich pracowników w zakładach pracy do obsługi punktu pierwszej pomocy i udzielania pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi
ratownictwa medycznego.

 


ADRESACI:

Pracownicy zakładów pracy odpowiedzialni za obsługę punktu pierwszej pomocy
i pomoc w nagłych wypadkach.CERTYFIKAT: 

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy, 
świadczący o uzyskaniu i uzupełnianiu wiedzy ogólnej
i umiejętności w udzielaniu pomocy.

Firma otrzymuje certyfikat "Bezpieczna Firma" świadczący o przeszkoleniu
pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.TRYB KURSU:

dzienny, wieczorny i weekendowy 


CZAS TRWANIA: 

16 godzin dydaktycznych


CENA: 


Do ustalenia
 

prf