Medycyna ratunkowa
  w Stomatologii
 

Kurs dla gabinetów stomatologicznych chcących pogłębić wiedzę i umiejętności medycznych
czynności ratunkowych wykonywanych
w stanach zagrożenia
zdrowotnego.


Reakcje alergiczne na zastosowane materiały i środki dentystyczne mogą prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego i nagłych problemów zdrowotnych. Celem kursu jest przygotowanie stomatologów i osób zatrudnionych w gabinetach dentystycznych do radzenia sobie w takich sytuacjach. 


Certyfikat Bezpiecznego Stomatologa informuje również pacjentów
o trosce o ich dobro i podnosi prestiż gabinetu. 


ADRESACI: 

Stomatolodzy i osoby pracujące w gabinetach dentystycznych. 


CZAS TRWANIA: 

16 godzin dydaktycznych 


CERTYFIKAT: 

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w kursie, a gabinet otrzymuje certyfikat "BEZPIECZNY STOMATOLOG" 


TRYB KURSU: 

Dowolny (weekendowy lub w tygodniu) 


CENA:

Indywidualnie dostosowana do specyfikacji gabinetu.

prf