Bezpieczna Apteka
   
    Kurs dedykowany dla personelu aptek pogłębiający
    wiedzę i umiejętności medycznych czynności
    ratunkowych wykonywanych w stanach
    zagrożenia zdrowotnego.

 


Pracownicy aptek często stykają się z ludźmi chorymi. Kurs Bezpieczna Apteka ma ich przygotować do postępowania w przypadkach zagrożenia życia ich klientów (w szczególności w skutek zasłabnięcia, duszności, omdlenia, bólów w klatce piersiowej) oraz udzielenia im pierwszej pomocy przedmedycznej. 


ADRESACI:  

pracownicy aptek i punktów aptecznych. 


CZAS TRWANIA:

8 godzin dydaktycznych. 

CERTYFIKAT:

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w kursie, a Apteka otrzymuje certyfikat "BEZPIECZNA APTEKA"  

TRYB KURSU: 

dowolny (weekendowy lub w tygodniu)


CENA: 

Do ustalenia

prf