Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, na podstawie art.12 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.Nr191,poz.1410
 

Kurs doskonalący w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego.


ADRESACI:

Ratownicy Medyczni


CZAS TRWANIA:

Kurs doskonalący trwa 48 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 min.) realizowany w ciągu 6 dni (8 godzin zajęć dziennie) w tym 15 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych oraz 3 godziny to egzamin zaliczający kurs. Kurs doskonalący jest realizowany w jednym bloku (6 dni) lub podzielony na części (2 dni+4 dni; 3dni+3dni; 2dni+2dni+2dni)


CERTYFIKAT:

Za udział w kursie Ratownik Medyczny otrzymuje zaświadczenie i 120 punktów edukacyjnych 


TRYB KURSU:

dowolny (weekendowy lub w tygodniu) 


CENA:

1700zł
 

prf