Outsourcing

    Kurs obsługi punktu pierwszej pomocy, mają…cy
    na celu podniesienie wiedzy i umiejętności
    w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Czas trwania: 16 h
cena 29,99 zł
 
NASZA OFERTA = TWÓJ ZYSK

Oferujemy wykonanie indywidualnie dopasowanych szkoleń„ z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej na najwyższym poziomie.

Dzię™ki naszej bazie szkoleniowej oszczę™dzisz na drogim sprzę™cie pozoracyjnym
i zyskasz cenny czas na pozyskanie nowych klientów.

W prosty i szybki sposób możesz podnieść‡ atrakcyjność‡ wł‚asnej firmy,
a wystawiane zaświadczenia za odbyty kurs są… tylko i wyłą…cznie
z Twoim logiem firmowym.
prf