Kurs pierwszej pomocy
 
 dla szkół i przedszkoli

  Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
  dla nauczycieli i pracowników
  placówek edukacyjnych.


Celem kursu jest przygotowanie pracowników placówek edukacyjnych do udzielania pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi ratownictwa medycznego.ADRESACI:

Nauczyciele i wszyscy pracownicy placówek edukacyjnych.CERTYFIKAT: 

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy, świadczący
o uzyskaniu i uzupełnianiu wiedzy ogólnej i umiejętności w udzielaniu pomocy.


Szkoła otrzymuje certyfikat "Bezpieczna Szkoła" świadczący o przeszkoleniu
pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Przedszkole otrzymuje certyfikat "Bezpieczne przedszkole" świadczący o przeszkoleniu
pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.


TRYB KURSU:

dzienny, wieczorny i weekendowy 


CZAS TRWANIA: 

8 godzin dydaktycznych


CENA:

Do ustalenia

prf