Medycyna Górska
   
    Kurs dla osób związanych zawodowo z górami mający
    na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności
    z zakresu medycyny ratunkowej.

Czas trwania: 16 h
cena 29,99 zł


Kurs ma na celu przedstawienie wiedzy o środowisku górskim i jego wpływie na organizm, aklimatyzacji organizmu do wysokości, a także o stanach chorobowych, które mogą zdarzać się w górach w tym w górach wysokich.

 

ADRESACI:  

Kurs przeznaczony jest dla personelu medycznego, GOPR, TOPR, oraz dla każdej osoby, która chce zdobyć wiedzę z zakresu tematyki kursu.  


METODA SZKOLENIOWA:   

Podczas kursu uczestnicy biorą udział w cyklu wykładów, pokazów oraz prezentacji z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego oraz fantomów do nauki resuscytacji. 


CZAS TRWANIA:  

20 godzin edukacyjnych 


CERTYFIKAT:  

Podstawą zaliczenia kursu jest obecność na wszystkich zajęciach. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia.  


TRYB KURSU:  

dowolny (weekendowy lub w tygodniu) 


CENA:

Do ustalenia

prf