Zapraszamy Szkoł‚y Nauki Jazdy do współ‚pracy!


Pakiet 3 produktów w jednej, najniższej cenie!

 
Poniżej prezentujemy unikatową… ofertę™, która podniesie atrakcyjność‡ pań„stwa ośrodka nauki jazdy.

Wszyscy kursanci otrzymają… niezbę™dną… wiedzę™ i umieję™tności podstawowych zabiegów ratunkowych w stanach nagł‚ych.

Zaję™cia praktyczne jak i wykł‚ady odbywają… sie w naszym ośrodku szkoleniowym co pozwala zaoszeczę™dzićpań„stwa czas i ś›rodki!

Uczestnicy ćwiczą… na profesjonalnym sprzę™cie pozoracyjnym, wykorzystujemy wrak samochodu dla praktycznej wiedzy która jest potrzebna gdy dojdzie do wypadku!


 
  Zajęcia pierwszej pomocy
 
 Szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej
 dla kursantów oś›rodków szkolenia kierowców.


 Czas trwania 3 godziny edukacyjne
 zaję™cia praktyczne

Czas t
 
   Kurs on-line
  pierwszej pomocy
 
 Oferujemy pań„stwu internetową platformꙠedukacyjną.…  Każdy uczestnik kursu prawa jazdy otrzymuje dostę™p  do kursu on-line pierwszej pomocy.
 
   Porady Konsultacje
 
 Zapewniamy konsultacje z zakresu pierwszej
 pomocy przedmedycznej każdemu
 uczestnikowi kursu prawa jazdy.
 

Czas t
Polska Rada Resuscytacji
Atest