PALS
  
   Warsztaty dla osób
zawodowo związanych
   z ratownictwem 
chcących pogłębić swoją wiedzę
   i umiejętności medycznych czynności ratunkowych.

C


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, na podstawie art.12 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.Nr191,poz.1410

ADRESACI:

Ratownicy Medyczni, Pielęgniarki Systemu 


CZAS TRWANIA:

20 godzin edukacyjnych 


CERTYFIKAT:

Za udział w warsztatach Ratownik Medyczny otrzymuje zaświadczenie i 20 punktów edukacyjnych 


TRYB KURSU:

dowolny (weekendowy lub w tygodniu) 


CENA:

399zł
 

prf